Quotes

Wisselende mooie zinnetjes en gedichtjes bedacht door mijn creator. 


Leef je eigen leven

stel je eigen normen

laat je door niemand bewegen

je eigen ik te vervormen


Geluk is... waarderen wat je hebt


Van de voorbije jaren kun je dromen

Zoek het geluk in de jaren die nog komen


Je bestaan is je gegeven, om er iets van te maken

is een kunst die nergens staat beschreven


Kijk hoe ver je al bent gekomen

Niet hoe ver je nog moet gaan


In een goed woord zit warmte voor koude dagen


In de eenvoud ligt de grootste kracht


Waarom zou je altijd aan de top moeten staan
Halverwege is er ook een mooi bestaan


Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën